Utilsigtede hændelser

Rapporter utilsigtet hændelse
Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en situation, hvor:

 • noget ikke går som forventet
 • en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at ’dette må ikke ske igen’. Når du rapporterer, hjælper du sundhedsvæsnet med:

 • at lære af hændelsen
 • at forebygge, at det sker igen

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du:

 • får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
 • falder og brækker armen, fordi man er svimmel efter en operation
 • får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk
 • ikke får ikke besøg af hjemmeplejen, fordi der er sket misforståelser mellem sygehus og hjemmepleje

Hvad kan jeg rapportere?

Som patient eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket

 • på sygehuse
 • på plejehjem
 • i hjemmeplejen
 • hos den praktiserende læge
 • andre steder i sundhedsvæsenet.

Uanset hvor hændelsen skete, eller hvor den blev opdaget, kan den rapporteres.

Du kan rapportere hændelser, hvor mangler eller brister i sikkerheden førte til, at en eller flere personer blev skadet eller udsat for en risiko for skade.

Hvordan rapporterer jeg?

Du kan rapportere anonymt, men det er en fordel at skrive navn, e-mail og telefonnummer.

Så er det muligt at kontakte dig, hvis der er behov for at få flere oplysninger til brug for beslutninger om, hvordan man bedst kan skabe øget patientsikkerhed.

http://www.dpsd.dk/Rapportering.aspx